Startsidan - sök favoriter

De senast valda stationer / hållplatser syns som favoriter högst upp på sidan.

Under dem söker du ytterligare stationer / hållplatser. Skriv in ett ord eller del av ord i sökrutan och tryck därefter Go/↵/🔎.

En lista med resultat från sökningen visas under sökrutan. Klicka på önskat alternativ. Denna läggs upp bland favoriter överst på sidan i form av en knapp. De senast använda sidorna kommer att sorteras först och i fallande ordning.

Åter till startsidan för att söka hållplats station: klicka här

Stationsnamn, hållplatsnamn och tider som visas kommer från SL.


Tavlor för hållplats station

Menyrad

Filtrera genom att klicka på något menyalternativ för önskad tavla med avgångar per transportslag och i förekommande fall även riktning.

Avgångstavlor med aktuella avgångar

Filtrera genom att klicka ett linjenummer (t.ex 601) för viss linje i en riktning eller för stora stationer ett hållplatsställes bokstav (t.ex. B) för de linjer som stannar vid valt stoppställe / busskur.

Tider beräknas i realtid. Eventuell överstruken tid t.ex. [12.00] visar ursprunglig avgångstid enligt tidtabell.

Några stationer har även övergripande informationstavla om aktuella avvikelser eller händelser.

Spara aktuell sida genom att lägga ett bokmärke lätt tillgänglligt. Sidan uppdateras löpande i realtid tills webbläsaren stängs.

Teckenförklaring

= visa hela sidan med alla tillgängliga tabeller (full page)

= visa föregående station / hållplats (previous)

🔍 = gå till startsidan där man kan söka efter och välja sina hållplatser / stationer (search)

? = visa denna hjälpsida (help)

⌚ = beräknad tid för avgång (time)

🚇 = tunnelbana (metro)

🚌 = buss (bus)

🚊 = tåg (train)

🚢 = båt (ship)

🚎 = spårvagn / lokaltåg (tram)

= färdriktning (direction)

⏳ = minuter kvar till avgång (minutes)

ℹ = information

➔ = till slutstation (to)

⇱ = gå upp till sidans topp och menyn


Datalagring med kakor

Kakor används för att lagra senast använda platser. För att ta bort dina kakor här, klicka: clear cookies 🗑 🚮


2024-06-13 Cookies store recent visits. © copyright All-IoT AB. Data courtesy of SL.