🚇 Stadshagen     metro ⇆ 1
06:34 11
Akalla 30254 tunnelbanans blå linje  
5
06:42 10
Hjulsta 30255 tunnelbanans blå linje  
13
06:49 11
Akalla 30256 tunnelbanans blå linje  
20
06:57 10
Hjulsta 30257 tunnelbanans blå linje  
27
07:04 11
Akalla 30258 tunnelbanans blå linje  
35
07:12 10
Hjulsta 30259 tunnelbanans blå linje  
42
07:19 11
Akalla 30260 tunnelbanans blå linje  
50
07:27 10
Hjulsta 30261 tunnelbanans blå linje  
57

🚇 Stadshagen     metro ⇆ 2
06:34
06:36
10
Kungsträdgården 30135 tunnelbanans blå linje  
7
06:42 11
Kungsträdgården 30004 tunnelbanans blå linje  
13
06:49
06:50
10
Kungsträdgården 30136 tunnelbanans blå linje  
21
06:57 11
Kungsträdgården 30005 tunnelbanans blå linje  
28
07:04 10
Kungsträdgården 30137 tunnelbanans blå linje  
35
07:12 11
Kungsträdgården 30006 tunnelbanans blå linje  
42
07:19 10
Kungsträdgården 30138 tunnelbanans blå linje  
50
07:27 11
Kungsträdgården 30007 tunnelbanans blå linje  
57

🚌 Lindhagensgatan     bus ⇆ 1
06:43 50
Stora Lappkärrsberget 3495  
14
07:13 50
Stora Lappkärrsberget 3497  
44

🚌 Lindhagensgatan     bus ⇆ 2
06:56 50
Hornsberg 3412  
27
07:27 50
Hornsberg 3413  
58

Stadshagen     information
tunnelbanans blå linje T-Centralen: Begränsad framkomlighet vid utgången mot Vasagatan 7 p.g.a. vägarbeten. Om möjligt välj entrén vid Vasagatan 36-38.
tunnelbanans blå linje Tack för att du följer gällande restriktioner. Res bara om du måste, undvik rusningstrafik och håll avstånd.
tunnelbanans blå linje Stadshagen: Sprängningsarbeten utanför stationen på vardagar mellan kl. 10:00 och 15:00 kan orsaka buller och vibrationer. Entrén mot Hornsberg/Mariedalsvägen stängs tillfälligt under ca. 3 minuter.

2020-11-28 06:29:05 © copyright All-IoT. Data courtesy of SL. 851 ? SL @ 06:28:21