🚇 Stureby     metro ⇆ 1
16:58 19
Alvik 10502 tunnelbanans gröna linje  
4
17:05 19
Hässelby strand 10503 tunnelbanans gröna linje  
12
17:13 19
Åkeshov 10504 tunnelbanans gröna linje  
19
17:20 19
Vällingby 10505 tunnelbanans gröna linje  
27
17:28 19
Alvik 10506 tunnelbanans gröna linje  
34
17:35 19
Vällingby 10507 tunnelbanans gröna linje  
41
17:39 19
Hässelby strand 10508 tunnelbanans gröna linje  
45
17:45 19
Vällingby 10509 tunnelbanans gröna linje  
51

🚇 Stureby     metro ⇆ 2
16:54 19
Hagsätra 11296 tunnelbanans gröna linje  
1
17:02
17:03
19
Hagsätra 10635 tunnelbanans gröna linje  
10
17:09 19
Hagsätra 11157 tunnelbanans gröna linje  
16
17:16 19
Hagsätra 10108 tunnelbanans gröna linje  
23
17:22 19
Hagsätra 10109 tunnelbanans gröna linje  
29
17:24 19
Högdalen 11299 tunnelbanans gröna linje  
31
17:30 19
Hagsätra 10639 tunnelbanans gröna linje  
37
17:36 19
Hagsätra 11300 tunnelbanans gröna linje  
43
17:41 19
Hagsätra 10641 tunnelbanans gröna linje  
48
17:48 19
Hagsätra 10642 tunnelbanans gröna linje  
55

Stureby     information
tunnelbanans gröna linje Trafikförändringar på Röda linjen i sommar, läs mer på sl.se

2024-06-13 16:53:07 © copyright All-IoT. Data courtesy of SL. 20656 ? SL @ 16:52:30