🚇 Stora mossen     metro ⇆ 1
21:13 18
Hässelby strand 16360 tunnelbanans gröna linje  
9
21:23 18
Hässelby strand 16361 tunnelbanans gröna linje  
19
21:33 18
Hässelby strand 16362 tunnelbanans gröna linje  
29
21:43 18
Hässelby strand 16363 tunnelbanans gröna linje  
39
21:50 19
Hässelby strand 16578 tunnelbanans gröna linje  
46
21:58 19
Hässelby strand 16579 tunnelbanans gröna linje  
54

🚇 Stora mossen     metro ⇆ 2
21:07 19
Hagsätra 16722 tunnelbanans gröna linje  
2
21:22 19
Hagsätra 16724 tunnelbanans gröna linje  
18
21:37 19
Hagsätra 16725 tunnelbanans gröna linje  
33
21:53 19
Hagsätra 16649 tunnelbanans gröna linje  
49

Stora mossen     information
tunnelbanans gröna linje 29 mars-7 april: Gröna linjen inställd kvällstid mellan Slussen och T-Centralen (söndagar-torsdagar från kl. 23:15). Hänvisning till Röda linjen. Se sl.se
tunnelbanans gröna linje 29 March-7 April: No late-night service on Green line between Slussen and T-Centralen (after 23:15 Sundays-Thursdays). Travel with Red line instead
tunnelbanans gröna linje Tack för att ni visar hänsyn och sprider ut er i kollektivtrafiken

2020-03-29 21:04:25 © copyright All-IoT. Data courtesy of SL. 21007 ? SL @ 21:04:08