🚇 Stora mossen     metro ⇆ 1
06:45
06:46
19
Hässelby strand 14547 tunnelbanans gröna linje  
5
07:00
07:01
19
Hässelby strand 14548 tunnelbanans gröna linje  
20
07:15
07:16
19
Hässelby strand 14549 tunnelbanans gröna linje  
35
07:30 19
Hässelby strand 14550 tunnelbanans gröna linje  
50

🚇 Stora mossen     metro ⇆ 2
06:53 19
Hagsätra 14678 tunnelbanans gröna linje Cancelled 0
Inställd
07:08 19
Hagsätra 14679 tunnelbanans gröna linje  
27
07:23 19
Hagsätra 14680 tunnelbanans gröna linje  
42
07:38 19
Hagsätra 14681 tunnelbanans gröna linje  
57

Stora mossen     information
tunnelbanans gröna linje Både korta och långa tåg förekommer, gå mot mitten av plattformen

2020-11-28 06:40:28 © copyright All-IoT. Data courtesy of SL. 904 ? SL @ 06:40:05